RECREATIE / VOORZIENINGEN

Voorzieningen passantenhaven

Voor de passanten van de haven zijn aan de achterzijde in het Grand Café de 2 Heeren prima voorzieningen.
o.a. dames/heren toiletten, 2 douches, buiten/binnen spoelvoorzieningen en afvalcontainers.

Binnenkort nog de volgende voorzieningen:
– Wasmachine/droger met muntinworp

09 Laadpaal2_keuze

Via de app AANUIT.NET kunnen passanten de voorzieningen in de passantenhaven gebruiken. Meer informatie vindt u op www.aanuit.net en op de borden in de haven.
De maximale periode die passanten in de haven mogen aanmeren is 3 dagen.

Bediening brug
Om vanaf de Friese Meren het centrum en de passantenhaven te kunnen bereiken moet de brug in de Tj. Wagenaarstraat gepasseerd worden.
Deze brug heeft een vrije doorvaarthoogte van 1,60 meter.

De bedieningstijden van de brug Tj. Wagenaarstraat zijn van maandag tot en met zondag van 9.00 tot 19.00 uur, in de maanden juni, juli en augustus tot 20.00 uur.
Deze informatie staat ook op borden langs de vaart. Om de brug te laten bedienen kan de brugwachter gebeld worden op tel. 06 23238367. De bediening van de brug eindigt op 1 november. Voor het bedienen van de brug worden geen kosten in rekening gebracht.

Kades: niet afmeren
De kades/oevers van de Drachtstervaart tussen de Piipbregge en het centrum zijn niet bedoeld om boten af te meren en hebben hier ook de voorzieningen niet voor. Door hier niet aan te leggen blijft de vaart vrij voor het bootverkeer van en naar het centrum. In het bestemmingsplan en in de Algemene plaatselijke verordening zijn de kades ook niet aangewezen als ligoever.
Deze regels gelden zowel voor passanten als voor aanwonenden.